به دوستان خود بگویید

Axo

جک های بازویی سری AXO کامل ترین تکنولوژی و بهترین راندمان محصولی جدید با طول عمر بالا و ایمنی وسیع جهت استفاده در درب های بازویی سنگین دارای استاندارد های اروپایی با قابلیت باز کردن درب های سنگین صنعتی تا عرض 7 متر و وزن 1000 کیلوگرم
axo_0