به دوستان خود بگویید

Fast

جک های بازویی سری FAST جک بازویی مناسب درب های دو لنگه دارای قابلیت ویژه بدون نیاز به کنده کاری مصرف پایین انرژی مناسب برای درب هایی تا 5/2 متر عرض و 200 کیلوگرم وزن
fast40