تلفن : 5-65613061-021      تلفن همراه : 4113-111-0915      1498-919-0919

PDFچاپایمیل

جک ریلی سری BXV مدل BXV 400

کلاس حفاظتی (IP) : IP44

برق ورودی (50 / 60 HZ – 230AC : (V

برق خروجی (50 / 60 HZ – 24 DC : (V

شدت جریان (آمپر) : 2

توان ( W ) : 170

زمان باز شدن درب ( m / min) : 10.5

چرخه کار : 50

نیروی کشش (N) : 350

دمای فعالیت (C°) : -20 ÷ +55

حفاظت حرارتی موتور : 150

جک ریلی سری BXV مدل BXV 600

کلاس حفاظتی (IP) : IP44

برق ورودی (50 / 60 HZ – 230AC : (V

برق خروجی (50 / 60 HZ – 24 DC : (V

شدت جریان (آمپر) : 2

توان ( W ) : 270

زمان باز شدن درب ( m / min) : 10.5

چرخه کار : 50

نیروی کشش (N) : 600

دمای فعالیت (C°) : -20 ÷ +55

حفاظت حرارتی موتور : 150

جک ریلی سری BXV مدل BXV 800

کلاس حفاظتی (IP) : IP44

برق ورودی (50 / 60 HZ – 230AC : (V

برق خروجی (50 / 60 HZ – 24 DC : (V

شدت جریان (آمپر) : 2

توان ( W ) : 400

زمان باز شدن درب ( m / min) : 10.5

چرخه کار : 50

نیروی کشش (N) : 800

دمای فعالیت (C°) : -20 ÷ +55

حفاظت حرارتی موتور : 150

جک ریلی سری BXV مدل BXV 1000

کلاس حفاظتی (IP) : IP44

برق ورودی (50 / 60 HZ – 230AC : (V

برق خروجی (50 / 60 HZ – 24 DC : (V

شدت جریان (آمپر) : 2

توان ( W ) : 400

زمان باز شدن درب ( m / min) : 10.5

چرخه کار : 50

نیروی کشش (N) : 1000

دمای فعالیت (C°) : -20 ÷ +55

حفاظت حرارتی موتور : 150

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.