به دوستان خود بگویید

GARD-4040

راهبند های GARD 4040 تصمیمی ایده آل برای مکان های اداری مناسب برای ورودی هایی تا عرض 4 متر تردد نامحدود 24 ولت دائم کار قابلیت اتصال به سیستم لوپ سنسور و کلیه تجهیزات کنترل تردد قابلیت نصب مفصل تا شونده
gard4